Pričam o tome kako i zašto je komercijalna, popularna (mainstream) muzika postala lošija nego što je bila. Reč je o komercijalnoj muzici koju prečesto čujemo na internetu kao i ostalim medijima, radio i TV stanicama.