Koliko je bitan tj. nebitan SYNC (beat sync) taster koji DJ-ima omogućuje da nađu lako beat i namiksaju numeru mnogo lakše?